Eesti Võlanõustajate Liidu tegevusest

19.02.16 valiti üldkoosolekul liidu uus juhatus, kuhu kuuluvad nüüd Ester Saag, Tiina Larven, Birgit Raamat ja Ülle Schmidt, volitused kehtivad kolm aastat.


Enne koosolekut toimus koolitus, lektoriks Villu Kõve, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees.

Märtsis avaldasime seisukohti „Võlanõustajate täiendkoolituse kava“ kohta.

Aprillis-juulis pidasime kirjavahetust justiitsministeeriumi ja õiguskantsleriga teemal võlglaste kaitse täitemenetluses (muutusi paraku ilmselt ei toimu).

Juunis esitasime Hasartmängumaksu nõukogule taotluse saada toetust programmile Eesti praktiseerivate võlanõustajate koolitamiseks (heakskiidu sellele saime septembris).

September-detsember toimus „Koolitusprogramm Eesti praktiseerivatele võlanõustajatele“,
osales kokku 20 võlanõustajat üle riigi ja EVNL-ga ühines 3 uut liiget.


Koolituste kuupäevad ja teemad lühidalt:

  • 29.septembril Tallinnas - täitemenetlus
  • 10.novembril Tartus - hagimenetlus
  • 8.detsembril Tallinnas - lepitusteenus, lepitusseadus, kompromisside sõlmimine


Iga koolituse järel toimusid kovisioonid ja koolituste lõpus said osalejad tunnistused.

Riigikogu komisjonide ühisistungil arutati SMS laenudega seonduvat

Riigikogus 15.10.2013 toimunud nelja komisjoni – rahandus-, õigus-, majandus- ja sotsiaalkomisjoni – ühisistungil käsitleti tarbijakrediidi valdkonna ja SMS laenudega seotud probleeme. 

Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et senised piirangud ei ole siiski andnud soovitud tulemusi. Tarbijakrediidi taotlejatele on vaja luua olukord, et seatud tingimused oleksid tagasimaksmisel jõukohased ja mõistlikkuse piires. Sageli muudavad tagasimaksmise keeruliseks kõrvalnõuded, mida ei ole laenu taotlejale lepingu sõlmimisel tutvustatud vajalikul määral.

Ühisistungil leiti, et olukorra parandamiseks tuleks kaaluda tõhusamate meetmete rakendamist, näiteks laenuprotsendile ülempiiri seadmist ja järelevalve tugevdamist. Otstarbekas oleks laenu andmisega seotud ettevõtete litsentseerimine, oluliselt vajaks edendamist inimeste finantskirjaoskus ja nõustamine. 

Täpsemalt saab edasi lugeda Riigikogu pressiteatest ning SDE fraktsiooni pressiteatest.