EVNL üldkoosolek Tallinnas 19.04.2018

19.04.2018 toimus EVNL üldkoosolek Tallinnas. Päevakorras oli 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine, Kohtutäiturite koja esimehe Mati Kadaku ja Swedbanki esindaja koolitused, ning EVNL seisukoha kujundamine TMS par. 132 muutmisel.
EVNL plaanib taas taotleda rahastust võlanõustajate täiendkoolituse projektile 2018-2019 aastaks